Doelstellingen 2009

Outlook 2009

 

In 2009 willen wij met Portaal en de bewoners aan de slag met als hoofddoel het werven van bewoners voor het bestuur die op termijn de taken van het huidige bestuur over willen nemen. Het vinden van vrijwilligers is niet eenvoudig. De huurders die wij vertegenwoordigen zijn studenten die vaak maar tijdelijk in de complexen wonen. Daarnaast is het voor de actieve studenten vaak aantrekkelijker om bij een studentenvereniging in het bestuur te zitten dan in een bewondersorganisatie.

 

Naast het werven zullen we in 2009 natuurlijk ook met Portaal overleggen over de complexen die wij vertegenwoordigen. We zullen de website verder actualiseren en interactiever maken voor bewoners. Ook zullen we minimaal een papieren nieuwsbrief verspreiden.


....