Meer over het woonbestuur

Het woonbestuur behartigt de belangen van de huurders van onzelfstandige wooneenheden ten opzichte van de verhuurder Portaal in Utrecht Lunetten

Lunetten en Portaal

Studenten die bij Portaal huren, hebben allemaal eerst bij de SSH (Stichting Sociale Huisvesting) op de wachtlijst gestaan. Dat komt omdat de SSH destijds de eigenaar was van de kamerwoningen (onzelfstandige wooneenheden). Omdat Amnis de naastliggende zelfstandige wooneenheden verhuurde, leek het beide partijen logischer dat de woningen werden verkocht aan Amnis en dat de SSH (immers bekend met studenten) de inschrijving bleef verzorgen.

De studentencomplexen

De 292 studenteneenheden vallen in twee groepen uiteen in die van Boven Zevenwouden (complex 414 met 93 eenheden) en in die van Gaasterland, Opsterland, Reiderland en Zevenwouden (complex 410 of vlek 4A met 199 eenheden). Deze complexbenamingen zijn de standaardnamen die Amnis gebruikt.

De verdeling in straten

De 292 studenteneenheden liggen verspreid over de volgende straten:

  • Boven Zevenwouden:93  bewoners / studenten
  • Gaasterland:                38  bewoners / studenten
  • Opsterland:                 65  bewoners / studenten
  • Reiderland:                 29  bewoners / studenten
  • Zevenwouden:            67  bewoners / studenten

 

De herkomst van de straatnamen

De straatnamen vinden allen hun herkomst in de provincies Groningen en Friesland:

Gaasterland:
Streek in het zuidwesten van Friesland. Het Friese ‘gaast’ betekent hetzelfde als het Nederlandse ‘geest’: hoger gelegen zandgrond, zoals in ‘geestgronden’.

Opsterland:
Gemeente in het zuidoosten van Friesland, betekent waarschijnlijk ‘hooggelegen land’.

Reiderland:
Groningse gemeente, betekent letterlijk ‘rietland’. Volgens het CBS is Reiderland de op één na armste gemeente van Nederland (1998).

Zevenwouden:
Bosrijke streek in het zuidwesten van Friesland. Zevenwouden was één van de vele ‘grietenijen’; rechtsdistricten die van 1815 tot 1851 bestonden op het platteland van Friesland.

 

Plaatje xyzPlaatje xyz2


....