Reactie op 10 routes naar 2014 van Portaal

 

Op 4 oktober 2008 is het woonbestuur aanwezig geweest op de bijeenkomst in het Carlton President in Utrecht om mee te discussieren over de opstelling van het ondernemingsplan van Portaal voor de komende 5 jaar. Portaal heeft in het document zeer ambitieuze doelstellingen neergezet. In dat document wordt ook gesproken over de zogenaamde 'sociale stijging'. Hierbij geeft Portaal aan van 'klantencoöperatie' naar 'wijkregisseur' te willen transformeren.

 

Aan het begin van de bijeenkomst is een stemming gehouden over de taak als wijkregisseur voor de Portaal. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen vonden deze koerswijziging te ver gaan. Ook het woonbestuur is van mening dat Portaal hier een te grote broek aantrekt en werkzaamheden gaat verrichten die beter door de overheid kunnen worden gecoördineerd en betaald kunnen worden.

 

Daarnaast moeten deze activiteiten ook betaald worden en deze kosten moeten in principe worden opgehoest door de bewoners. Zo zijn er 100 medewerkers van Portaal actief met deze wijkregisseurs rol. Als deze mensen € 40.000 op jaarbasis verdienen is dit al snel een kostenpost van 4 miljoen Euro.

 

Ons adagium is: Schoenmaker hou je bij de leest en zorg voor goeden woonruimte tegen een aangenaam lage prijs

 


....